Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości

w Dębicy

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy jest społeczno – zawodową organizacją rzemiosła, zrzeszającą zakłady rzemieślnicze oraz przedsiębiorstwa różnych branż,  głównie obszaru powiatu Dębickiego.  Nasza działalność funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy o rzemiośle z dn. 22. 03. 1989 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 92), ustawy z dn. 23. 05. 1991r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. N. 55, poz. 235 ze zmianami) oraz statutu Cechu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

Dębicki Cech posiada głębokie korzenie i wieloletnią tradycję. Pierwsze oficjalne potwierdzenie istnienia Cechu pochodzi z 1582 roku, kiedy to król Stefan Batory nadał prawny przywilej dla funkcjonowania m.in. Cechu rzemieślników w Dębicy. Jako jedna z najstarszych instytucji w mieście, ściśle z nim związaną, czujemy się zobowiązani dbać o jego rozwój, a zwłaszcza o rozwój rodzimego, Dębickiego Rzemiosła. Cech jako instytucja współpracuje ze wszystkimi samorządami miejskimi i gminnymi z terenu objętego zakresem działania, czyli powiatu dębickiego oraz miasta i gminy Dębica.

Aktualności

MASTER OF BEAUTY Otwarte Mistrzostwa Polski Fryzjersko-Kosmetyczne POZNAŃ 2023

Szanowni Państwo!  Mamy zaszczyt zaprosić Was, Waszych Uczniów oraz Współpracowników na kolejną edycję MASTER OF BEAUTY Otwartych Mistrzostw Polski Fryzjersko…

Promocja kształcenia dualnego

Informujemy że Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy realizuje projekt pod nazwą „Promocja kształcenia dualnego na ternie działania Cechu Rzemiosł…

ZUS -Deklaracja DRA

ZUS przypomina przedsiębiorcom o comiesięcznym obowiązku składania deklaracji Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że od stycznia 2022 roku obowiązek comiesięcznego przesyłania…

Członkowie

Mechanika Pojazdowa '"AUTO SERVICE" Skrzynecki Wojciech
Motoryzacja
Rzemieślnik
Sieć Serwisowa Degum Korzeń i Wspólnicy Spółka Jawna
Motoryzacja
Rzemieślnik
,,AUTO-SERWIS,, Marek Nosal
Motoryzacja
Rzemieślnik
Firma Usługowa Handlowa Adam Korzeń i wspólnicy S.J.
Motoryzacja
Rzemieślnik
Międzynarodowy i Krajowy Transport Drogowy ,,HAY-TRUCK,,
Motoryzacja
Rzemieślnik
PPUH ,,Wimar,, S.C. B.R.Górzan
Motoryzacja
Rzemieślnik