KONKURS DLA KLAS I-IV „ZAWODY RZEMIEŚLNICZE W MOIM ŚRODOWISKU”

KONKURS O ZAWODACH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SKIEROWANY

DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLASY I – IV

Konkurs pt. „Zawody rzemieślnicze w moim środowisku” zostanie zorganizowany przez Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy, ul. Rynek 14 39-200 Dębica

cechdebica@gmail.com, tel.571 211 860.

Cele konkursu:

1) Wspieranie założeń dydaktyczno-wychowawczych programu edukacji początkowej.

2) Pogłębienie wiedzy dzieci na temat otaczającej ich rzeczywistości społecznej

i budowanie w nich szacunku dla pracy innych, w nawiązaniu do podstawy programowej edukacji początkowej.

3) Kształtowanie pozytywnego wizerunku rzemiosła i wykwalifikowanej pracy zawodowej.

4) Popularyzacja zawodów rzemieślniczych oraz rozwijanie zainteresowań artystycznych, a także rozwijanie szacunku dla pracy w rzemiośle.

 Działania konkursowe:

Zadaniem konkursowym jest stworzenie prac plastycznych przedstawiających ludzi wykonujących różne zawody. Prace powinny odzwierciedlać wiedzę dzieci na temat przedstawianego przez nie zawodu, powinny też koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH:

a) praca musi być wykonana własnoręcznie przez uczestnika Konkursu,

b) praca musi być płaska, wykonana dowolną techniką plastyczną (rysunek, malunek, grafika, collage itp.), format A4, ilustrująca wybrany przez dziecko zawód.

c) praca nie może być wykonana na bazie kolorowanki, która jest wyłącznie pokolorowana czy wyklejona,

d) pracę konkursową należy opisać na odwrocie zgodnie z formularzem zgłoszeniowym.

e) do każdej pracy należy dołączyć – przyczepić na odwrocie pracy:

– zgodę na przetwarzanie danych osobowych autora pracy,

– zgodę na nieodpłatną publikację pracy.

f) każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę konkursową,

g) prace konkursowe powinny być przesłane przez placówki szkolne, rodziców, opiekunów dziecka wraz z dołączonym do każdej pracy:

– formularzem zgłoszeniowym

– zgodą na przetwarzanie danych osobowych autora pracy i zgodą na nieodpłatną publikację pracy.

Prace konkursowe przesłane po wyznaczonym terminie nie będą oceniane.

W konkursie nie mogą brać udziału prace, które były nagradzane w innych konkursach. Prace konkursowe nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem, naruszających czyjąś godność lub promujących przemoc.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

Przewidziano liczne nagrody. Wręczenie nagród będzie na gali organizowanej w ramach Dni Rzemiosła, które odbędą się 22.05.2023 r w DK MORS , ul. Sportowa 28, 39-200 Dębica o godz 9-14.

Ogłoszenie wyników konkursu wraz z wręczeniem nagród odbędzie się w sali przystosowanej dla osób
ze szczególnymi potrzebami, zapewniającymi wolnych od barier poziomych   i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków – spełnienie obowiązku zapewnienia dostępności dla dzieci i młodzieży
ze szczególnymi potrzebami.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody przez rodziców lub prawnych opiekunów uczestnika na przetwarzanie danych osobowych autora pracy i nieodpłatną publikację prac w ramach działań prowadzonych przez Cech.

Nagrody  w konkursie o zawodach dla dzieci i młodzieży skierowane do szkół podstawowych klasy 1 do 4.

I miejsce Tablet

II miejsce Smartwatch  + Mega zestaw plastyczny dla dzieci w walizce 258 elementów XXL,

III miejsce  Mikroskop  + Mega zestaw plastyczny dla dzieci w walizce 258 elementów XXL,

Wyróżnienia 5x  Mega zestaw plastyczny dla dzieci w walizce 258 elementów XXL,

UDZIAŁ  42 nagrody :

Plecak Sprandi   lub Zestaw Artist (kredki, pisaki, farby)

Każdy uczestnik otrzyma Dyplom.

Ta strona korzysta z plików cookies aby zapewnić Ci najwyższy komfort.