Zadania i cele

Jednym  z  najważniejszych  zadań,  jakie  realizujemy  obecnie  w  imieniu  państwa,  jest  nauka zawodu.  W zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w Cechu (129 członków), zawodu uczy się blisko 200 pracowników młodocianych w 11 specjalnościach.

Celem działalności Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości jest:
  • Ochrona praw i reprezentowanie interesów Członków wobec organów władzy i administracji państwowej , urzędów i instytucji;
  • Propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego, w tym:
– spisywanie umów uczniowskich,
– pomoc w znajdywaniu praktyki zawodowej,
– zaopatrywanie w obowiązujące regulaminy oraz programy praktycznej nauki zawodu;
  • Współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolonych przez Członków;
  • Organizowanie szkoleń i kursów dla Członków Cechu (pedagogicznych, bhp, pierwszej pomocy, w tym także dofinansowanych przez Unię Europejską);
  • Organizowanie i przeprowadzanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich;
  • Wykonywanie nadzoru na przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w przedsiębiorstwach Członków Cechu;
  • Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wynajmu, działalności handlowej, zaopatrzenia, zbytu, produkcji pomocniczej;
  • Sporządzanie Członkom Cechu wniosków i dokumentacji, związanej z przyznaniem refundacji przez OHP oraz zwrotów kosztów kształcenia z Urzędów Gmin.
 
Do tradycji naszego Cechu należy już coroczny udział w Pielgrzymce Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę, oraz organizacja „Mikołajek” dla dzieci Członków.
 
Całokształt działalności naszego Cechu tworzy dalszy ciąg wielowiekowej historii Dębickiego Rzemiosła

Ta strona korzysta z plików cookies aby zapewnić Ci najwyższy komfort.