KONKURS DLA KLAS V-VIII” ZAWODY RZEMIEŚLNICZE W MOIM ŚRODOWISKU”

Konkurs pt. „Zawody rzemieślnicze w moim środowisku” zostanie zorganizowany przez Cech Rzemiosł
i Przedsiębiorczości w Dębicy, ul. Rynek 14 39-200 Dębica

Cechdebica@gmail.com, tel. 571 211 860

Cele konkursu:

1) Wspieranie założeń dydaktyczno-wychowawczych programu edukacji w szkole podstawowej.

2) Pogłębienie wiedzy dzieci na temat otaczającej ich rzeczywistości społecznej

i budowanie w nich szacunku dla pracy innych, w nawiązaniu do podstawy programowej edukacji w szkole podstawowej.

3) Kształtowanie pozytywnego wizerunku rzemiosła i wykwalifikowanej pracy zawodowej.

4) Popularyzacja zawodów rzemieślniczych oraz rozwijanie zainteresowań artystycznych, a także rozwijanie szacunku dla pracy w rzemiośle.

Działania konkursowe:

Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy fotograficznej lub przygotowaniu krótkiego

Filmu przedstawiającego ludzi wykonujących różne zawody. Prace powinny odzwierciedlać wiedzę dzieci na temat przedstawianego przez nie zawodu, powinny też koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH FILMOWYCH:

1. film należy wykonać techniką cyfrową za pomocą dowolnego urządzenia (np. telefonu komórkowego, aparatu

fotograficznego,

kamery cyfrowej).

2. prace należy przesyłać w formacie mp4 na płycie CD-Rom, DVD lub pendrive.

3. nośnik należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora pracy oraz adresem szkoły, w której się uczy,

4. do pracy należy dołączyć:

• opis zgodnie z załączonym formularzem zgłoszeniowym,

• zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgodę na nieodpłatną publikację pracy

• zgodę na publikacje wizerunku od każdej osoby uwiecznionej na filmie.

5. za prawidłowe opisanie pracy odpowiedzialny jest nauczyciel lub opiekun ucznia,

6. praca konkursowa powinna przedstawiać wykonywanie wybranego zawodu rzemieślniczego (lista zawodów

rzemieślniczych)

7. prace niezwiązane z tematem konkursu będą odrzucone. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH FOTOGRAFICZNYCH:

1. prace należy wykonać na papierze fotograficznym o wymiarach 20 x 30 cm, ilustrując wybrany przez ucznia zawód.

Preferowany jest zawód rzemieślniczy

2. pracę fotograficzną należy opisać na odwrocie zgodnie z formularzem zgłoszeniowym. Za opisanie pracy odpowiedzialny jest nauczyciel ucznia/opiekun,

3. do każdej pracy należy dołączyć:

• zgodę na przetwarzanie danych osobowych autora pracy i zgodę na nieodpłatną publikację pracy

• zgodę na publikację wizerunku od każdej osoby uwiecznionej na fotografii – pracy konkursowej.

Prace konkursowe przesłane po wyznaczonym terminie nie będą oceniane.

W konkursie nie mogą brać udziału prace, które były nagradzane w innych konkursach. Prace konkursowe nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem, naruszających czyjąś godność lub promujących przemoc.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

Przewidziano liczne nagrody. Wręczenie nagród będzie na gali organizowanej w ramach Dni Rzemiosła, które odbędą się 22.05.2023 r. w DK MORS, ul. Sportowa 28, 39-200 Dębica o godz 9 – 14.

Ogłoszenie wyników konkursu wraz z wręczeniem nagród odbędzie się w sali przystosowanej dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewniającymi wolnych od barier poziomych

i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków – spełnienie obowiązku zapewnienia

dostępności dla dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody przez rodziców lub prawnych opiekunów uczestnika na przetwarzanie danych osobowych autora pracy i nieodpłatną publikację prac w ramach działań prowadzonych przez Cech.

Nagrody  w konkursie o zawodach dla dzieci i młodzieży skierowane do szkół podstawowych klasy 5 do 8.

I nagroda Dron  + Mega zestaw plastyczny dla dzieci w walizce 258 elementów XXL,

II miejsce

Aparat cyfrowy

III miejsce

Aparat Kodak FZ43

WYRÓŻNIENIA

Powerbank  + Słuchawki nauszne

Udział w konkursie 42  nagrody:

Plecak sportowy  czekolady, batony itp.

Każdy uczestnik otrzyma Dyplom.

Ta strona korzysta z plików cookies aby zapewnić Ci najwyższy komfort.